Usluge nadzora koje nudimo
  • Građevinski i građevinsko zanatski radovi
  • Radovi na instalacijama vodovoda i kanalizacije
  • Radovi na priključcima infrastrukture
  • Radovi na internim saobraćajnicama
  • Radovi na elektroinstalacijama: energetskim i instalacijama slabe struje
  • Radovi na mašinskim instalacijama: termotehničkim instalacijama, liftovima i sprinkler instalacijama

Ukratko o nama

Preduzeće 2003 Tehnodom d.o.o. bavi se pružanjem usluga kompletnog stručnog nadzora domaćim i stranim klijentima u Srbiji na izgradnji novih objekata i rekonstrukciji postojećih.

Kontakt informacije
Milutina Milankovića 178, Novi Beograd
mob: 063 365 806
tel/fax: 011 3131 134